Usprawnienie wyświetlania osi czasu na mobilnym

Start recording and sharing your own videos with Vidyard GoVideo